יורם מרציאנו

יורם מרציאנו

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-09/12/2012 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-03/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/04/2008 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - חומרים מסוכנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/02/2007 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/12/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/11/2006 עד 25/12/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 22/11/2006

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 15/11/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 07/02/2007

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-06/11/2006 עד 01/07/2007

  עבודה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-03/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - חומרים מסוכנים

קוד המקור של הנתונים