שרה מרום שלו

שרה מרום שלו

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-27/10/2008 עד 24/02/2009

  גיל

 • הכנסת ה-17 מ-02/06/2008 עד 27/10/2008

  צדק לזקן

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 02/06/2008

  גיל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-11/06/2008 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/06/2008 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 20/05/2008

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 20/05/2008

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים