אברהם מיכאלי

אברהם מיכאלי

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-28/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-27/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 02/07/2014

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 26/07/2011

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העלייה לעניין זירוז עליית בני הפלאשמורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק בתי סוהר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא העסקת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת המדע לדיון בהצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע לדיון בהצעת חוק הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-05/11/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

קוד המקור של הנתונים