נאדיה חילו

נאדיה חילו

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 24/02/2009

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/02/2007 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תנאיו של חכ"ל סעדיה מרציאנו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 16/07/2008

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/07/2008

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-16/10/2007 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

קוד המקור של הנתונים