עבאס זכור

עבאס זכור

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-59 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים