עבאס זכור

עבאס זכור

סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

    הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות

קוד המקור של הנתונים