יצחק זיו

יצחק זיו

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  גיל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/06/2008 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 11/06/2008

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 28/05/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/10/2007 עד 28/05/2008

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/06/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2006 עד 11/06/2008

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2006 עד 28/05/2008

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 19/11/2007

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 28/05/2008

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים