יואל חסון

יואל חסון

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  התנועה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  התנועה בראשות ציפי לבני

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 03/12/2012

  קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/12/2018 עד 30/04/2019

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/11/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/11/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון-ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/11/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהלס"י בנושא אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 12/12/2017

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 04/08/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 23/10/2017

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בהמלצות לשינויים בתנאי חברי הכנסת והיועצים הפרלמנטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 03/12/2012

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 03/08/2011

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 06/04/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה למניעת סגירתו של מפעל פניציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/12/2008 עד 24/02/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת לוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/07/2008 עד 15/07/2008

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 30/07/2008

  ועדת המשנה לקידום התחרות בענף הסלולר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תנאיו של חכ"ל סעדיה מרציאנו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 30/10/2007

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 30/07/2008

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-14/07/2008 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 27/07/2011

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים