אבי דיכטר

אבי דיכטר

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 16/08/2012

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  סגן שר

 • הכנסת ה-22 מ-12/11/2019 עד 16/03/2020

  סגן שר

 • הכנסת ה-22 מ-28/10/2019 עד 12/11/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-16/08/2012 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  שר

קוד המקור של הנתונים