שלמה ברזניץ

שלמה ברזניץ

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 27/09/2007

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 27/09/2007

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 27/09/2007

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/01/2007 עד 27/09/2007

  ועדת משנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 27/09/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 27/09/2007

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 27/09/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 27/09/2007

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 28/06/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים