זאב אלקין

זאב אלקין

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  המחנה הממלכתי

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/06/2021

  תקווה חדשה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 27/12/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום תעשיית ההייטק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 14/06/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 13/06/2021

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-12/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-16/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-11/06/2014 עד 11/06/2014

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-12/05/2014 עד 03/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 19/03/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/09/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושא חלל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/12/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 04/05/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 31/03/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לעניין רציפות חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הבעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הקמת בית חולים באשדוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכספים לעניין אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-71-72 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 29/12/2008

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שר

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שר

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 27/12/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 27/12/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-01/08/2016 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2016 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/05/2016

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-12/11/2013 עד 12/05/2014

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 11/11/2013

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  המחנה הממלכתי

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

 • הכנסת ה-19 מ-01/01/2015 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 • הכנסת ה-19 מ-12/05/2014 עד 31/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושא חלל

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 22/07/2009

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 03/08/2009

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 06/04/2009

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

קוד המקור של הנתונים