מנחם בן-ששון

מנחם בן-ששון

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/06/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

קוד המקור של הנתונים