אסתרינה טרטמן

אסתרינה טרטמן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לעניין רציפות חוק מוזיאון הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 25/12/2006

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/05/2006 עד 19/12/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 07/06/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 23/05/2006

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין ביטחון פנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק העיריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2006 עד 03/02/2008

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/11/2005 עד 21/03/2007

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 06/03/2007

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 25/12/2006

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/12/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים