אסתרינה טרטמן

אסתרינה טרטמן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 25/12/2006

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/05/2006 עד 19/12/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 07/06/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 23/05/2006

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2006 עד 03/02/2008

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/11/2005 עד 21/03/2007

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 06/03/2007

  ישראל ביתנו

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 25/12/2006

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/12/2006

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים