ראלב מג`אדלה

ראלב מג`אדלה

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-14/02/2014 עד 31/03/2015

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-13/04/2010 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2004 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת חוקה וכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/07/2011 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/03/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 28/03/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2011 עד 12/01/2011

  ועדת המשנה לדיור במגזר הערבי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/06/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2010 עד 23/02/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/05/2010 עד 23/02/2011

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 20/03/2007

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 29/01/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 29/01/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/02/2007

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/01/2005 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-31/08/2004 עד 20/06/2005

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/08/2004 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2007 עד 21/03/2007

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיור במגזר הערבי

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2005 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים