ישראל אייכלר

ישראל אייכלר

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-06/02/2011 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 23/02/2005

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה

קוד המקור של הנתונים