גילה פינקלשטיין

גילה פינקלשטיין

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מפלגה דתית לאומית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 22/06/2005

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא לקויי למידה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא לקויי למידה

קוד המקור של הנתונים