אריה אלדד

אריה אלדד

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-19/11/2012 עד 05/02/2013

  עוצמה לישראל

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 19/11/2012

  איחוד לאומי

 • הכנסת ה-17 מ-23/12/2008 עד 24/02/2009

  מולדת האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2008 עד 23/12/2008

  הבית היהודי מיסודם של המפד"ל והאיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/12/2008

  איחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  האיחוד הלאומי - מולדת - תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/03/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין "ספר הליקויים" החדש של הביטוח הלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/01/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק הציוד הרפואי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה של ועדת האתיקה לעניין יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה בנושא העלייה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת המדע לדיון בהצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/06/2006 עד 31/12/2006

  ועדת המשנה לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 14/08/2008

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 13/12/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2005 עד 27/07/2005

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 13/07/2003

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 17/04/2006

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/03/2003

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/01/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק הציוד הרפואי

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק השתלת אברים

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 17/04/2006

  ועדת האתיקה

קוד המקור של הנתונים