יעקב מרגי

יעקב מרגי

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

קוד המקור של הנתונים