יגאל יאסינוב

יגאל יאסינוב

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 01/02/2006

  העולים

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 01/02/2006

  שינוי

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 01/02/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 26/01/2005

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 26/01/2005

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים