יגאל יאסינוב

יגאל יאסינוב

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 01/02/2006

  העולים

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 26/01/2005

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 26/01/2005

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים