דוד ליבאי

דוד ליבאי

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 15/10/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 15/10/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-19/06/1995 עד 18/07/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים