חמי דורון

חמי דורון

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-05/02/2006 עד 17/04/2006

  הבית הלאומי

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 05/02/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-09/11/2005 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 27/07/2005

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענייני חקיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2005

  ועדת משנה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענייני חקיקה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

קוד המקור של הנתונים