אילן ליבוביץ

אילן ליבוביץ

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 09/11/2005

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 12/07/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 26/01/2005

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  כוונת משרד הבטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2005

  ועדת משנה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים