אילן ליבוביץ

אילן ליבוביץ

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  שינוי

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 01/02/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 09/11/2005

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 12/07/2005

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 26/01/2005

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2005

  ועדת המשנה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים