אתי לבני

אתי לבני

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 26/01/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 15/02/2005

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי שואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/02/2005

  ועדת המשנה

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-04/08/2004 עד 25/07/2005

  הוועדה לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים