אתי לבני

אתי לבני

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 15/02/2005

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  חקירה פרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/02/2005

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-04/08/2004 עד 25/07/2005

  לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים