אהוד רצאבי

אהוד רצאבי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  שינוי

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 01/02/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-14/11/2005 עד 14/11/2005

  ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 26/01/2005

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים