רוני בריזון

רוני בריזון

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 26/01/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-08/06/2005 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 26/01/2005

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים