רשף חן

רשף חן

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

  לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לבדיקת משך ההליך המשפטי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין סמכויות הצנזור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצ"ח בימ"ש לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג - 2003

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 17/04/2006

  שינוי

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין סמכויות הצנזור

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג - 2003

קוד המקור של הנתונים