רשף חן

רשף חן

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 26/01/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 2)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לבדיקת משך ההליך המשפטי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין סמכויות הצנזור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין תקנות המסים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק בית המשפט לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 17/04/2006

  שינוי התנועה החילונית

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 2)

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין סמכויות הצנזור

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות

קוד המקור של הנתונים