רשף חן

רשף חן

ועדות

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

    הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

    החוקה, חוק ומשפט

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

    לקידום מעמד האישה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

    ועדת משנה לנושא השאילתות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לנושא זכויות נפגעי עבירה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

    משנה בנושא הסחר בנשים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

    לנושא אבטחת ח"כים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

    לעניין נציב הדורות הבאים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

    לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין הצעת חוק החברות (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

    יו"ר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לתיקונים בחוקי הבחירות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לבדיקת משך ההליך המשפטי

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין סמכויות הצנזור

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין סמכויות הצנזור

    יו"ר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין הצ"ח בימ"ש לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג - 2003

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

    לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג - 2003

    יו"ר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

    ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

    ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 26/01/2005

    המיוחדת למאבק בנגע הסמים

    חבר ועדה

סיעות

  • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 17/04/2006

    שינוי

    יו"ר סיעה

  • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

    הסיעה החילונית

    חבר/ת סיעה

  • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

    שינוי

    חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים