מלי פולישוק-בלוך

מלי פולישוק-בלוך

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-18/05/2005 עד 26/01/2006

  שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/05/2005

  שינוי התנועה החילונית

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 02/08/2004

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 29/12/2004

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/05/2003

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין הטרמינל החדש בנתב"ג

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין סעיפים בתקנות הגז

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מע"צ

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 29/12/2004

  ועדת המשנה מאבק בתאונות הדרכים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 16/05/2005

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

 • הכנסת ה-16 מ-21/07/2004 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 28/07/2004

  ועדת המדע והטכנולוגיה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

קוד המקור של הנתונים