מלי פולישוק-בלוך

מלי פולישוק-בלוך

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הטרמינל החדש בנתב"ג

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ענין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ענין סעיפים בתקנות הגז

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מעצ

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ענין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 16/05/2005

  החינוך התרבות והספורט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 29/12/2004

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 29/12/2004

  מאבק בתאונות הדרכים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 02/08/2004

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-21/07/2004 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 28/07/2004

  המדע והטכנולוגיה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/05/2003

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים