אילן שלגי

אילן שלגי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 12/07/2005

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/05/2003 עד 02/08/2004

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 19/07/2004

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 19/07/2004

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-29/11/2004 עד 04/12/2004

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-19/10/2004 עד 29/11/2004

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-19/07/2004 עד 29/11/2004

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 19/07/2004

  החינוך התרבות והספורט

קוד המקור של הנתונים