דני יתום

דני יתום

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 02/07/2008

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 13/12/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 02/07/2008

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 01/02/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/10/2004 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/09/2004 עד 17/04/2006

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/09/2004 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/11/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/06/2003 עד 04/11/2003

  הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

  לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 09/12/2003

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 01/12/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 04/08/2004

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 30/11/2003

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-27/06/2005 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-16 מ-12/10/2004 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

קוד המקור של הנתונים