יצחק הרצוג

יצחק הרצוג

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/07/2018

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017 עד 31/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017 עד 02/05/2018

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 12/02/2018

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 24/12/2013

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-24/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-חינוך) לדיון בהלס"י בנושא: "נפגעים באירועי ספורט המוניים"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 23/07/2014

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 19/05/2014

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 04/12/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2009 עד 05/02/2013

  הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2009 עד 02/03/2011

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 10/01/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 10/01/2005

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 19/01/2011

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 21/03/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

קוד המקור של הנתונים