מקסים לוי

מקסים לוי

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 05/06/2002

  גשר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 07/03/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  גשר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 15/05/2001

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 26/07/2000

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 11/07/2000

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 11/06/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 11/06/2002

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 11/06/2002

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 02/11/1998

  הכנסת

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

קוד המקור של הנתונים