לאה נס

לאה נס

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-18 מ-02/09/2010 עד 05/02/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 02/09/2010

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-28/07/2004 עד 17/04/2006

  ועדת המדע והטכנולוגיה

קוד המקור של הנתונים