יחיאל חזן

יחיאל חזן

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2004 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 23/11/2005

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 24/03/2004

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/07/2004 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים