יחיאל חזן

יחיאל חזן

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2004 עד 17/04/2006

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 23/11/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 24/03/2004

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לדיון בתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/07/2004 עד 17/04/2006

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים