ענבל גבריאלי

ענבל גבריאלי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה המייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק הלוואות לשכר לימוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 27/07/2005

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/07/2003 עד 20/06/2005

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין נציב הדורות הבאים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-14/05/2003 עד 20/06/2005

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 20/06/2005

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה המייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים