ענבל גבריאלי

ענבל גבריאלי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 27/07/2005

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/07/2003 עד 20/06/2005

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-14/05/2003 עד 20/06/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 20/06/2005

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

 • הכנסת ה-16 מ-25/07/2005 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים