גלעד ארדן

גלעד ארדן

סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 05/07/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקידום בטיחות התעופה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקידום התחרות בענף הסלולר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע לדיון בהצעת חוק הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-71-72 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 07/03/2007

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 29/11/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 01/02/2005

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפוני והדרומי

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 05/07/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-25/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-25/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-25/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/11/2014 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 18/11/2014

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 30/06/2014

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 18/08/2008

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת לוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקידום בטיחות התעופה בישראל

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

 • הכנסת ה-17 מ-07/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לקידום התחרות בענף הסלולר

 • הכנסת ה-17 מ-02/07/2007 עד 18/08/2008

  ועדת הכלכלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה מאבק בתאונות הדרכים

קוד המקור של הנתונים