מיכאל גורלובסקי

מיכאל גורלובסקי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2004 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 24/03/2004

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לביטוח

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לביטוח

קוד המקור של הנתונים