עמרי שרון

עמרי שרון

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 05/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 05/01/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לעניין השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לעניין נציב הדורות הבאים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת המשנה לכוננות וביטחון שוטף

קוד המקור של הנתונים