עמרי שרון

עמרי שרון

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 05/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 05/01/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 05/01/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/01/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  לדיון בתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 05/01/2006

  ועדת משנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 05/01/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 05/01/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

קוד המקור של הנתונים