אלי אפללו

אלי אפללו

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 25/01/2012

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/11/2011 עד 25/01/2012

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 25/01/2012

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2009 עד 25/01/2012

  ועדת משנה לקידום ולסיוע לתעשיות עתירות ידע

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 25/01/2012

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 25/01/2012

  משותפת לכלכלה ולחינוך לפרק י"ד: רשות השידור בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 25/01/2012

  ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 20/07/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 09/11/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 03/08/2011

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 24/06/2008

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 14/07/2008

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/10/2007 עד 19/11/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/10/2007 עד 30/07/2008

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 14/11/2007

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 29/10/2007

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 16/05/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 16/05/2005

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-14/07/2008 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-08/10/2007 עד 14/07/2008

  קדימה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

קוד המקור של הנתונים