אהוד יתום

אהוד יתום

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא אבטחת ח"כים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לענייני חקיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים