יעקב אדרי

יעקב אדרי

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חוקה-כספים לאישור תקנות עפ"י פקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2010 עד 03/08/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2010 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  משותפת לפנים ועלייה לנושא: "זירוז עליית בני הפלשמורה"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת הפנים והחוקה לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 03/08/2011

  ועדת משנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 24/02/2010

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 23/06/2010

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/07/2003 עד 18/01/2006

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-14/05/2003 עד 31/12/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 21/10/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 05/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-11/10/2004 עד 18/01/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 06/09/2004

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים