מגלי והבה

מגלי והבה

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-02/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/06/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/02/2011 עד 14/06/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 28/02/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/06/2009 עד 20/07/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 30/10/2007

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/06/2006 עד 22/10/2007

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 30/10/2007

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 29/10/2007

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 23/05/2006

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/11/2007

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-13/05/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 06/04/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לדיון בתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  סגן שר

 • הכנסת ה-17 מ-29/10/2007 עד 24/02/2009

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 17/04/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-20/06/2005 עד 15/01/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 20/06/2005

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים