דניאל בנלולו

דניאל בנלולו

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2005 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  כוונת משרד הבטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הכנסת

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  כוונת משרד הבטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצ"ח המדיניות הכל

קוד המקור של הנתונים