דניאל בנלולו

דניאל בנלולו

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא השאילתות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית

קוד המקור של הנתונים