גילה גמליאל

גילה גמליאל

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  שרה

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 06/04/2021

  שרה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שרה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שרה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שרה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שרה

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 19/03/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 05/02/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 15/01/2006

  סגנית שר

קוד המקור של הנתונים