גילה גמליאל

גילה גמליאל

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-18/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לאנרגיה ירוקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין קידום התחרות בענף המזון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לביטוח

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 03/11/2014

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/11/2004 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 16/05/2005

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 16/05/2005

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 16/05/2005

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-02/01/2023

  שרה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  שרה

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 06/04/2021

  שרה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שרה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שרה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שרה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שרה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 05/02/2013

  סגנית שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 15/01/2006

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 04/08/2004

  הוועדה לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים