פנחס צברי

פנחס צברי

סיעות

  • הכנסת ה-15 מ-14/11/2002 עד 17/02/2003

    התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

קוד המקור של הנתונים