שאול מופז

שאול מופז

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  משותפת של חוקה - חו"ב לדיון בהצ"ח האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-01/12/2010 עד 16/05/2012

  החוץ והביטחון

  יו"ר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  קדימה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-08/05/2012 עד 19/07/2012

  ראש הממשלה

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-08/05/2012 עד 19/07/2012

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/05/2006

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-04/11/2002 עד 27/02/2003

  הביטחון

  שר

קוד המקור של הנתונים