דוד לוי

דוד לוי

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 17/02/2003

  גשר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 07/03/2001

  ישראל אחת (2)

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  גשר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-11/03/1996 עד 17/06/1996

  גשר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 11/03/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש חרות ליברלים

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-08/04/2002 עד 30/07/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-12/07/1999 עד 04/08/2000

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 04/08/2000

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/01/1998

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/01/1998

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 11/06/1990

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 11/06/1990

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-03/11/1981 עד 10/10/1983

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/01/1979 עד 20/07/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 20/07/1981

  שר

קוד המקור של הנתונים