יהודה גלעד

יהודה גלעד

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-05/06/2002 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-03/07/2002 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-03/07/2002 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים