אפי איתם

אפי איתם

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  ציונות לאומית דתית מתחדשת

 • הכנסת ה-16 מ-04/04/2005 עד 16/05/2005

  התחברות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 04/04/2005

  מפד"ל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2003 עד 10/06/2004

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-18/09/2002 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-08/04/2002 עד 18/09/2002

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  ציונות לאומית דתית מתחדשת

 • הכנסת ה-16 מ-04/04/2005 עד 16/05/2005

  התחברות

קוד המקור של הנתונים