אלי כהן

אלי כהן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-22/02/2002 עד 17/02/2003

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-30/10/2002 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2002 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2002 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים