מרדכי (מוטי) משעני

מרדכי (מוטי) משעני

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 17/02/2003

  גשר

 • הכנסת ה-15 מ-15/02/2001 עד 07/03/2001

  ישראל אחת

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-11/06/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/06/2002 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/06/2002 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 17/02/2003

  גשר

קוד המקור של הנתונים