מוסי רז

מוסי רז

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-22/10/2017 עד 30/04/2019

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-25/02/2000 עד 17/02/2003

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-20/11/2018

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/05/2018

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/11/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/11/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/11/2017

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2000 עד 04/11/2002

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים